4 cola

4-cola-potopna-pumpa-100-mm-mag-commerce

KONSTRUKCIJA:

 • Potopni motor i pumpa za dubinske bunare 4 " (DIN 100 mm)
 • Dimenzionirana za spoj na motor prema NEMA standardu
 • Ugrađen nepovratni ventil
 • Sve standardne pumpe su proizvedene od AISI 304
 • Radijalna radna kola W1A, W2A, W3A, W5A
 • Ostala radna kola W8A, W14A
 • Spoj na navoj

UPOTREBA:

 • Za opskrbu vodom
 • Za navodnjavanje
 • Za domaćinstva i industrijsku upoterbu
 • Za vatrogasna društva i javne vatrogasna postrojenja

PERFORMANSE:

 • Raspon do maksimalno 658 m visine podizanja
 • Raspon protoka do maksimalno 78.8 m3/h

 

Pogodne za podizanje pritiska i distribuciju u civilnim i industrijskim instalacijama, autocisternama i spremnicima, autopraonicama, navodnjavanju i dr.

Ugradnja u bunare minimalnog promjera 3" pumpe min.   fi 82 mm , 4" pumpe min. Fi 104 mm.

Pumpe su opremljene sa radijalnim NS95 K-A-X-B-C i semiaksijalnim NS95 DA-E-F

Radnim kolima.Izlaz iz pumpe komplet sa nepovratnim ventilom (protupovratnim).

Kombinacijom materijala osiguravaju dug vijek trajanja .Kučišta pumpi od INOX-a.

Radna kola polikarbonat, a difuzeri od termoplastike.