6 cola

6-cola-potopna-pumpa--mag-commerce KONSTRUKCIJA:
 • Potopni motor i pumpa za dubinske bunare 4 " (DIN 150 mm)
 • Dimenzionirana za spoj na motor prema NEMA standardu
 • Ugrađen nepovratni ventil
 • Sve standardne pumpe su proizvedene od AISI 304
 • Radijalna radna kola N30A,N40A, N50A, N60A, N70A, N80A, N100A
  K30A, K40A, K50A, K60A, K70A, K80A, K100A, K120A
 • Ostala radna kola M10A, M12A, M14A, M16A, B20, B25A, B30A
 • Spoj na navoj
UPOTREBA:
 • Za opskrbu vodom
 • Za navodnjavanje
 • Za domaćinstva i industrijsku upoterbu
 • Za vatrogasna društva i javne vatrogasna postrojenja
PERFORMANSE:
 • Raspon do maksimalno 495 m visine podizanja
 • Raspon protoka do maksimalno 94.2 m3/h

 

-          pumpe za namjenu u civilnim i industrijskim instalacijama , za podizanje pritiska, praonicama, navodnjavanjima za veće kapacitete

-          za bunare većih promjera minimalno od fi 156 mm na više.

-          Sa radijalnim i semiaksijalnim radnim kolima

-          Izlaz iz pumpe sa nepovratnim ventilom

-          Radna kola od polikarbonata, mesinga, INOX-a, štampanog INOX-a, lijevanog željeza i bronce.

-          Horizontalna ugradnja posebno na zahtjev

MBS-potopna-pumpa-mag-commerce-pumpa-za-vodu

6-colne-potopne-pumpe-mag-commerce-pumpe 6-colne-potopne-pumpe-mag-commerce-pumpe-2

MONOBLOK PUMPE

vanjskog promjera 6" sa INOX kućištem i integriranim motorom gdje voda prilikom prolaza hladi motor od pregrijavanja.


Mogućnosa tri izvedbe, MBS sa usisom na dnu pumpe ( sitom)

MBSH sa usisom sa strane kao centrifugalna višestepena vertikalna pumpa,

i MBSL kao pumpa u liniji ( cirkulaciona).

Monoblok pumpe monofazne moguće sa dodatnom opremom plovak, 20 m kabla i motornom zaštitnom sklopkom, a trofazne pumpe sa kablom tražene duljine sa Raychem spojem zalijenog kabla.

Pogodne za bunare većih promjera, recirkulacije grijanja i hlađenja, opskrbe kućanstava i dr.