8 cola

8-cola-potopna-pumpa--mag-commerce KONSTRUKCIJA:
 • Potopni motor i pumpa za dubinske bunare 4 " (DIN 200 mm)
 • Dimenzionirana za spoj na motor prema NEMA standardu
 • Ugrađen nepovratni ventil
 • Sve standardne pumpe su proizvedene od AISI 304
 • Radijalna radna kola K150A, K250A, K300A, K400A, K500A
 • Ostala radna kola F30, F40, F50, F60, F70, F80, F100, F125
 • Spoj na navoj
UPOTREBA:
 • Za opskrbu vodom
 • Za navodnjavanje
 • Za domaćinstva i industrijsku upoterbu
 • Za vatrogasna društva i javne vatrogasna postrojenja
PERFORMANSE:
 • Raspon do maksimalno 600 m visine podizanja
 • Raspon protoka do maksimalno 159 m3/h

 

-          pumpe za namjenu u civilnim i industrijskim instalacijama , za podizanje pritiska, praonicama, navodnjavanjima za veće kapacitete

-          za bunare većih promjera minimalno od fi 156 mm na više.

-          Sa radijalnim i semiaksijalnim radnim kolima

-          Izlaz iz pumpe sa nepovratnim ventilom

-          Radna kola od polikarbonata, mesinga, INOX-a, štampanog INOX-a, lijevanog željeza i bronce.

-          Horizontalna ugradnja posebno na zahtjev