Bušenje i oprema za bunare

BUŠENJE BUNARA

Usluga bušenja bunara i rupa manjih promjera za dubinske bunare.

Uglavnom eksploatacijom sve većih količina vode i suša koje su zadesile naše krajeve do vode se mora kopati sve dublje stoga rupe manjih promjera imaju prednost pred klasičnim bunarima zbog lakše i brže izvedbe i manje cijene.

Dubinski bunari imaju i prednost što ciljano na vodonosnik na koji se naiđe imaju i veći kapacitet od klasičnih bunara.

busenje bunara garnitura 

Voda je uglavnom svugdje ispod zemlje, ali pouzdanog traženja sa 90-100% sigurnosti nema.
Prema hidrogeološkim kartama znamo pojedina područja gdje ima vode, te se prema njima i buše bunari. Bitno je reći da samo bušenje čini najmanji dio prilikom izrade bunara.
Poslije bušenja potrebno je ocijeviti rupu, pročistiti bunar te izvršiti osvajanje bunara što iziskuje vremena i znanja, a tek nakon tih radnji bunar je spreman za korištenje.
Ugradnjom bunarskih cijevi smanjuje se mogućnost havarija u postojećim rupama.
Izbor filetra ovisi o vodonosniku i sastavu tla, a kapaciteti o samom vodonosniku.
U arteške bunare mogu se ugraditi potopne pumpe koje su u mogućnosti dizati vodu na velike visine.

izvodjenje busotina garnitura

U ponudi imamo komplet ključ u ruke:

  • izvođenje bušenja sa ugradnjom cijevi
  • potopne pumpe sa kompletnom opremom
  • servis i rezervne dijelove
  • garancija na proizvode

 

CIJEVI ZA BUNARE

U ponudi nudimo sve vrste cijevi za bunare po povoljnim cijenama!
Cijevi-bunarske-mag-commerce-busenje-2

Cijevi-bunarske-mag-commerce-busenje-3
Cijevi-bunarske-mag-commerce-busenje-4
 dodaci sve-cijevi-bunarske-cijevi-za-potopne-pumpe